Estás en: > Inici > Fons Estructurals

Et pot interessar

Et
Portal Turístico Tourist Info #Cdtjobs Canal CDT TV Papers de turisme estadistiques de turisme
Fons Estructurals

Fons Estructurals de la UE

Els Fons Estructurals són, junt amb el Fons de Cohesió, els instruments financers de la política regional de la Unió Europea (UE), encaminada a reduir les diferències de desenrotllament entre les regions i els Estats membres. Contribuïxen així plenament a l'objectiu de cohesió econòmica, social i territorial.

Per al període 2007-2013, la dotació financera representa un 35 % del pressupost comunitari, per la qual cosa constituïx la segona partida pressupostària més important.
Hi ha dos Fons Estructurals:
·        El Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) és ara mateix el més important; des de 1975 concedix ajudes per a la construcció d'infraestructures i la realització d'inversions productives capaces de generar ocupació, sobretot en benefici de les empreses;
·        El Fons Social Europeu (FSE), finança principalment activitats de formació per a afavorir la inserció professional dels desocupats i dels sectors més desfavorits de la població.
 
La finalitat del FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social en la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions. En resum, el FEDER finança:
 
·        Ajudes directes a les inversions realitzades en les empreses (en particular les PIME) per a crear ocupacions sostenibles;
·        Infraestructures vinculades especialment a la investigació i la innovació, a les telecomunicacions, al medi ambient, a l'energia i el transport;
·        Instruments financers (fons de capital de risc, fons de desenrotllament local...) per a recolzar el desenrotllament regional i local i afavorir la cooperació entre les ciutats i les regions;
·        Mesures d'assistència tècnica.
 
Per la seua banda, el FSE, protegix les polítiques dels Estats membres per a centrar l'estratègia de Lisboa en el creixement i l'ocupació. Estes polítiques estan estretament relacionades amb les Orientacions Generals de Política Econòmica (OGPE), amb l'Estratègia Europea d'Ocupació (EEE) i amb les directrius per a l'ocupació. Més concretament, el FSE té per objectius:
·        Aconseguir la plena ocupació;
·        Millorar la qualitat i la productivitat del treball;
·        Promoure la integració social (en particular, l'accés de les persones desfavorides a l'ocupació);
·        Reduir les disparitats nacionals, regionals i locals en matèria d'ocupació.
 
Estos fons es destinaran a finançar la política regional entre 2007 i 2013 en el marc de tres nous objectius:
·        L'objectiu «Convergència» tracta d'accelerar la convergència de les regions i els Estats membres menys desenrotllats millorant les condicions que afavorisquen el creixement i l'ocupació; el FEDER, el FSE i el Fons de Cohesió financen este objectiu, que representa un 81,5 % del total dels recursos assignats.
·        L'objectiu «Competitivitat regional i ocupació» perseguix l'anticipació als canvis econòmics i socials, la promoció de la innovació, l'esperit empresarial, la protecció del medioambiente i el desenrotllament de mercats laborals que fomenten la integració de les regions no incloses en l'objectiu «Convergència»; el FEDER i el FSE financen este objectiu, que representa el 16 % del total dels recursos assignats.
·        L'objectiu «Cooperació territorial europea» reforça la cooperació transfronterera, transnacional i interregional en els àmbits del desenrotllament urbà, rural i costaner, del desenrotllament de les relacions econòmiques i de la integració en xarxes de les xicotetes i mitjanes empreses (PIME); el FEDER finança este objectiu, que representa el 2,5 % del total dels recursos assignats.

© Copyright 2012, Generalitat
Carrer Castán Tobeñas, 77 46018-VALENCIA
Plantes 2 y 3
Teléfon: 961 209 800/ Fax: